Grupa Biblijna – Nowa Jakość Życia

O wspólnocie

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ma moc zmieniania mojego serca. Pan Bóg ciągle do nas mówi. On chce do mnie mówić, tylko muszę Mu dać szansę. Rozważanie Słowa Bożego z otwartym sercem, może nas zachwycić Bogiem i Bożą perspektywą życia jak uczniów idących z Nim do Emaus.

Nasze spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w Sali kolumnowej od września do czerwca. Na każdym spotkaniu jest obecny kapłan. W styczniu jest przerwa spowodowana czasem odwiedzin duszpasterskich rodzin naszej parafii. Na każde spotkanie zabieramy ze sobą Pismo Święte. Zawsze rozważamy fragment Ewangelii z najbliższej niedzieli w kalendarzu liturgicznym.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się do nas dołączyć.

Przebieg spotkania

  • Zapalenie świecy
  • Modlitwa do Ducha Świętego
  • Odczytanie najbliższej niedzielnej Ewangelii
  • Komentarz egzegetyczny do Ewangelii
  • 10 minut na prywatną medytację w ciszy
  • Dzielenie się swoimi natchnieniami, odkryciami, spostrzeżeniami, pytaniami
  • Błogosławieństwo kapłańskie


 

 

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg