Harcerze

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu

Europejskiego

 

Skauci Europy

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ruchem wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 17 lat, prowadzonym przez kadrę młodych wychowawców. Nasz ruch działa na zasadach pedagogiki opisanej przez brytyjskiego generała Baden-Powella na przełomie XIX i XXw, opartej na ponadczasowej zasadzie wychowywania młodych przez młodych.

Nasza organizacja wchodzi w skład Federacji Skautingu Europejskiego – Skautów Europy, działających w 20 krajach Europy.

 

Jak działamy?

Nasza metodyka dzieli się na trzy gałęzie:

-gałąź żółta- wilczki (9-12 lat)

-gałąź zielona- harcerze i harcerki (12-17 lat)

-gałąź czerwona- wędrownicy i przewodniczki (od 17 lat)

 

Jako Skauci Europy uczymy przez działanie, dajemy młodemu człowiekowi możliwość integralnego rozwoju osobistego zawartego w dążeniu do pięciu celów skautingu:

- zdrowie i sprawność fizyczna

- zmysł praktyczny i umiejętności techniczne

- kształtowanie charakteru

- zmysł i odruch służby

- formacja religijna i pogłębianie wiary.

Kultywujemy miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

 

Jak nas znaleźć?

 

Chcesz dołączyć do Skautów Europy? Skontaktuj się z nami!

 

5. Szczep Lubelski (chłopcy):

GROMADA (wilczki):

Akela: Remigiusz Lis, telefon: 725 286 009,

blog: 5gromadalubelska.blogspot.pl

DRUŻYNA (harcerze):

Drużynowy: Jakub Wojtan, telefon: 662 304 751, 533 283 446

strona internetowa: www.5lubelska.cba.pl

 

8. Szczep Lubelski (dziewczęta):

GROMADA (wilczki):

Akela: Katarzyna Kowalczyk , telefon:  661 555 156

email: katarzyna.kowalczyk@skauci-europy.pl

 

Przyboczna: Barbara Matczuk, telefon: 600 797 206

 

DRUŻYNA (harcerki):

Drużynowa: Wiktoria Jabłońska, telefon: 513 493 312,

 

 

 

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Druga Niedziela Adwentu (Ba 5,1-9) Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga, na wieki [...]

Czytaj dalej