Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. 

 

Nazwa i pochodzenie

 

Legion Maryi jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej.

 

Legion Maryi wziął nazwę oraz podział organizacyjny od armii starożytnego Rzymu cechującej się niezłomnością ducha. Legioniści to armia, która przez Maryję doprowadza wszystkie dusze do Chrystusa. Pierwsza wspólnota legionowa powstała w roku 1921 w Dublinie, której założycielem był Frank Duff.

 

Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek tego nowego ruchu apostolstwa świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach. W 1965 roku Frank Duff był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II jako specjalny obserwator świecki. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa „geniuszem apostolatu”. Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

 

W Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywało go do misji w Polsce. Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium w Ostródzie, potem w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach 80 ubiegłego wieku Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce.

 

W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku przy Katedrze Lubelskiej. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja. Decyzją Konsylium w Dublinie 17.03.2002 roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady Legionu Maryi w Polsce. Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi wybrano ks. biskupa Romana Marcinkowskiego . Opiekunem Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej jest ks. Józef Sarzyński.

 

Cele

 

Legion Maryi jest wspólnotą zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty. Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, domach dziecka, rozprowadzaniu prasy i książek katolickich ,prace pomocnicze w parafii.. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

 

Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożej. Urzeczywistnia się to przez modlitwę oraz pracę apostolską. Legion Maryi pomaga nam widzieć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii.

 

Celem Legionu jest apostolat ludzi świeckich.

 

Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną. Podstawową formacją Legion Maryi jest prezydium, które zrzesza na cotygodniowych zebraniach członków czynnych . Na czele prezydium stoi zawsze ksiądz który jest kierownikiem duchowym

 

Przy parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej istnieją dwa prezydia Legion Maryi :

- Prezydium p. w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej .

- Prezydium p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Prezydium p.w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej powstało 8-12- 1992 roku. Aktualnie to prezydium ma siedemnastu członków czynnych i dwudziestu czterech członków wspierających. Członkowie czynni spotykają się w każdy poniedziałek po mszy św. wieczorowej w sali nr 6 „Spichlerza” Członkowie pomocniczy czyli wspierający, którzy wspierają swoją modlitwą prezydium spotykają się w pierwszy wtorek miesiąca .

 

Prezydium p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstało w 8-09- 1997 roku . Liczy obecnie piętnastu członków czynnych i trzech członków wspierających. Członkowie czynni spotykają się w każdą środę po mszy św. wieczornej w sali nr 6 „Spichlerza”. Członkowie wspierający tego prezydium spotykają się na wspólną modlitwę w pierwsza środę miesiąca wspólnie z członkami czynnymi .

 

Każde prezydium Legion Maryi wybiera zarząd prezydium ;

 

Pierwsze prezydium : Drugie prezydium :

 

Prezydent – Marian Skowronek Prezydent- Grażyna Wolanin

Wiceprezydent – Leokadia Zaborowska Wiceprezydent- Irena Blaszczyk

Sekretarz – Halina Rozwadowska Sekretarz – Barbara Nalewajek Skarbnik --Zofia Król Skarbnik- Anna Koperska

 

Opiekunem Legionu Maryi w naszej parafii jest Ksiądz Proboszcz Kanonik Antoni Socha .

 

Formacji w duchu legionowej świętości, służą cotygodniowe spotkania obejmujące między innymi modlitwy z modlitewnika legionowego (Tessera), modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego (alokucja). Zostają też złożone sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmowane są nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa około 1,5 godziny.

 

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik (niezależnie od wykształcenia, wieku i posiadanej wiedzy religijnej), który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi.

 

Zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi do włączania się w szeregi tego apostolatu.

 

 

Ołtarzyk Legionu Maryi

Nieodłącznym elementem każdego spotkania legionowego jest ołtarzyk. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – symbolizująca obecność Maryi pośród legionistów oraz vexillum. Kwiaty i świece dopełniają wystroju ołtarzyka.

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg