Rycerze Kolumba

Zakon Rycerzy Kolumba to organizacja, która została założona i zalegalizowana 29 marca 1882 r. w Stanach Zjednoczonych. Jest to katolicka, bratnia, wspólnota wzajemnej pomocy mężczyzn, którzy poprzez miłosierdzie oraz przykład własnego życia służą dzisiaj wszystkim, jako świadkowie ewangelicznej Dobrej Nowiny.

Powstanie Zakonu zainicjował bł. ks. Michael J. McGivney, który będąc świadomym poważnych problemów z jakimi borykali się zarówno katolicy, jak i Kościół na terenie Ameryki Północnej w drugiej połowie XIX wieku: anty-katolicyzm, uprzedzenia etniczne, niesprawiedliwe zatrudnienie, brak ustalonej pozycji społecznej oraz częsta utrata jedynego żywiciela rodziny, opracował koncepcję świeckiego zakonu katolickich mężczyzn, którzy połączyliby swoje wysiłki w celu:

 • umacniania siebie i innych w Wierze,
 • zacieśniania więzi rodzinnych,
 • działania jako filar wsparcia dla księży i biskupów,
 • służenia Kościołowi i społeczności poprzez pomoc najbardziej potrzebującym.

Rycerze Kolumba służą przy parafiach, gdzie zakładają tzw. „Rady”. Są to lokalne wspólnoty, których celem jest wspólna formacja duchowa, służba Kościołowi i niesienie pomocy potrzebującym. W Polsce Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w 2006 r. Dużą zasługę w tym miał św. Jan Paweł II, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Kanadzie w 2002 r. obserwując zaangażowanie tamtejszych Rycerzy, spotkał się z ówczesnym Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem i zwrócił się do niego o pomoc w utworzeniu odpowiednich Rad w Polsce.

Przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej wspólnota Rycerzy Kolumba powstała 22 października 2021 r. Stanowi ją obecnie 15 osób. Dołączyć do niej może każdy mężczyzna, który:

 • ukończył 18 lat,
 • jest praktykującym katolikiem pozostającym w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna: 

 • akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności,
 • dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego,
 • może przystępować do Sakramentów Świętych.

Naszą misją jest służba Kościołowi. Realizujemy ją poprzez cztery główne obszary działalności:

 • Wiara – apostolat świeckich, ewangelizacja, wspieranie powołań duchownych, służba porządkowa przy kościele, pogłębianie swojej wiary, modlitwa, uczestnictwo i pomoc w liturgii, obrona wartości chrześcijańskich,
 • Rodzina – obrona wartości rodziny, umacnianie więzi rodzinnych, troska o religijną formację rodzin, wzmacnianie małżeństw, wzajemna pomoc braterska we wspólnocie,
 • Społeczność – działalność charytatywna, programy pomocy potrzebującym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osobom starszym i chorym, działania na rzecz młodzieży,
 • Życie – obrona życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o nie, na różnych płaszczyznach.

W swojej działalności Zakon kieruje się czteroma doktrynami:

 • Miłosierdzie – to najważniejsza doktryna Zakonu. Rycerze są naśladowcami Chrystusa oraz ludzi wiary. Jak pisał Święty Jakub: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2, 17), dlatego jako Rycerze jesteśmy zaangażowani w działalność charytatywną, starając się ulżyć losowi tych, którzy doświadczyli w życiu mniej szczęścia.
 • Jedność – w jedności jest siła. Założyciele Zakonu żyjąc w środowisku, które w otwarty sposób okazywało wrogość katolikom, polegali na sile jedności, pozwalającej im zachować niezachwianą wiarę i walczyli o prawowite miejsce w społeczeństwie. Dzisiaj Zakon wykorzystuje tę siłę, aby wypowiadać się otwarcie w obronie wartości moralnych, które związane są z religią, ale które odrzuca współczesna kultura.
 • Braterstwo – za pośrednictwem Zakonu Rycerzy Kolumba mężczyźni mogą działać razem, jak bracia i wspierać się w czasach niepokoju, choroby i śmierci.
 • Patriotyzm – jedną z przyczyn założenia Zakonu była chęć podkreślenia faktu, że katolicy to dumni obywatele swojego kraju. Dzisiaj Rycerze Czwartego Stopnia w pełnym rynsztunku, stanowiący rozpoznawalną reprezentację Zakonu służą jako świadkowie oddania Bogu i ojczyźnie oraz stanowią opokę patriotyzmu.

Obecnie do Rycerzy Kolumba należy około 2 milionów mężczyzn na całym świecie. Jeżeli pragniesz dołączyć do naszej formacji lub chcesz dowiedzieć się więcej o nas i o naszej działalności, zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w spichlerzu, w każdy pierwszy piątek miesiąca po mszy św. wieczornej.

 

 


 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Sobota VIII tydzień zwykły (Syr 51, 12-20b) Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja [...]

Czytaj dalej