Wieczernik Modlitwy za Kapłanów

"Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz miłości. Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich, to on otwiera bramę, on jest ekonomem dobrego Boga, zarządcą Jego dóbr. Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie. Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was."

św. Jan Maria Vianney

Jaki mamy cel?

Celem naszej wspólnoty jest regularna modlitwa w intencji Kapłanów naszej parafii i Archidiecezji Lubelskiej oraz w intencji nowych powołań, dobrowolne wyrzeczenia i posty w ich intencji oraz rozwój duchowy członków Wieczernika Modlitwy za Kapłanów.

Dlaczego?

Kapłani modlą się za nas, ale też potrzebują naszej modlitwy, by trwać i rozwijać się w powołaniu, by mieć siłę do walki z samotnością, by opierać się pokusom, by po ludzku czuć, że mimo iż wybrali życie w samotności, to nie są sami.

"Gdyby zniesiona sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Kto ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan... Po Bogu kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie."

św. Jan Maria Vianney

Nasze zobowiązania

Każdy członek Wspólnoty zobowiązuje się:

  • w wybranym dniu tygodnia przez jeden rok (z możliwością przedłużenia na kolejne lata) do odmawiania modlitwy Papieża Pawła VI "O Jezu Boski Pasterzu" oraz innej dowolnej modlitwy, np. cząstki różańca, litanii, koronki do Bożego Miłosierdzia,
  • rozważania fragmentów Pisma Św., 15 minutowej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
  • udziału we Mszy św. i przyjęcia Komunii św. w intencji kapłanów w pierwszy czwartek miesiąca,
  • podejmowania w intencji kapłanów wyrzeczeń i postów (w miarę możliwości),
  • udziału w formacji prowadzonej przez opiekuna Wieczernika

Chcesz do nas dołączyć?

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Eucharystii o godz. 18:00, po której jest krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie udajemy się na spotkanie do Spichlerza lub do sali kolumnowej na plebani.

Opiekunem Wieczernika jest ksiądz Sylwester.

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg